We hebben er intussen bijna drie werfweken opzitten. Over de volledige binnenste zone plaatsten we nieuwe rioleringen, die we momenteel opnieuw koppelen aan de aansluitingspunten van de gebouwen op de Grote Markt.

We zijn gestart aan de hoek van de Stapelstraat en bereiken eerstdaags de kruising met het Minderbroedersplein. Vandaaruit gaan we linksom verder en worden de huisaansluitingen stap voor stap rond het hele marktplein aangelegd. Met werfbruggetjes wordt de bereikbaarheid van de woningen, winkels en horecazaken gegarandeerd.

Nutsleidingen
Nu de nutsleidingen onder het rechtervoetpad in de Stapelstraat zijn vervangen, komt de overkant aan bod. Intussen wordt de stoep tijdelijk heraangelegd. Op het binnenplein van de Grote Markt beginnen we deze week ook met de aanleg van de leidingen voor gas, water en elektriciteit. Dit betekent dat er eveneens nieuwe huisaankoppelingen worden gemaakt. De werkwijze hiervan verloopt gelijkaardig aan de huisaansluitingen van de riolering.