"Een vernieuwde stad waar het nog fijner, veiliger en gezonder wonen is voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen!"

- Burgemeester Veerle Heeren

Nieuwe rust- en zitbanken

Er komen nieuwe rust- en zitbanken op de heraangelegde Grote Markt. Deze worden op verschillende locaties geplaatst, zodat inwoners en bezoekers even tot rust kunnen komen. De banken worden uitgevoerd in hout en metaal. Dat zijn duurzame en bescheiden materialen. Er komen verschillende formaten, passend binnen ieder stuk publieke ruimte in Sint-Truiden. De kleur die we ervoor gebruiken, komt bovendien zoveel mogelijk terug in het overige stadsmeubilair.

Leuk om te weten is dat de vormgeving van de nieuwe rust- en zitbanken komt van de hand van Truienaar Johannes Hendricx, master Product Design en stafmedewerker op de dienst infrastructuur van onze stad. “Na tientallen catalogussen te doorbladeren, vonden we geen ontwerp dat past bij onze stad. We zijn dan ook fier dat een van onze eigen medewerkers het heft in eigen handen genomen heeft en zo heeft kunnen bijdragen aan de vormgeving van de stad,” vertelt burgemeester Heeren.

Voetgangerszone in blauwe antislip hardsteen

De zone tussen de fietsstrook en de losse terrassen op de Grote Markt is gereserveerd voor de voetgangers. We leggen de stoep aan in Belgische blauwe antislip hardsteen. Deze steensoort komt ook terug in de zone tot aan de gevels. Voor het gedeelte waar in de zomer losse de losse terrassen staan opgesteld, kozen we om esthetische redenen voor een ander (groter) formaat.

Ruimte voor de fietsers

De fietszone is voor de veiligheid van de fietser duidelijk gescheiden van de zone voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast worden er ook op verschillende plaatsen moderne fietsstalplaatsen geïnstalleerd en komen er nieuwe verkeerspalen die eveneens als fietsstalplaats gebruikt kunnen worden. Zo willen we de fietsers nog meer uitnodigen in onze stad.

"We doen het voor de Truienaar"

- College van Burgemeester en Schepenen