Los van de heraanleg van de Grote Markt en de andere stadsvernieuwingsprojecten, zorgen we ervoor dat ook de reguliere onderhoudswerken niet stilvallen. Zowel in het centrum als in de kerkdorpen moeten mensen steeds kunnen beschikken over comfortabele en veilige stoepen.

Hieronder vind je een stand van zaken van de wegeniswerken die uitgevoerd, in uitvoering of gepland zijn:

Afgeronde werkzaamheden
In de Spaansebrugstraat herstelden we de rijweg en de goten, en in de R. Schrijversstraat gaven we het voetpad een opknapbeurt. De Frederic De Renesselaan werd voorzien van een nieuwe asfaltlaag, terwijl de Kapelstraat (ter hoogte van de aansluiting op de N80) een betonverharding kreeg.

Werkzaamheden in uitvoering
In de Luciëndallaan (5 tot 12 oktober), Lepelstraat (7 tot 13 oktober), Koekestraat (7 tot 13 oktober), Spiegelstraat (7 tot 13 oktober), Slagmolenstraat (7 tot 13 oktober) en in Guvelingen (5 tot 12 oktober) voeren we momenteel ook herstellingswerkzaamheden uit. Verder krijgt de Oude Kerkstraat (sinds midden september) een volledig nieuw wegdek, en worden ook de goten en voetpaden er grondig aangepakt.

Geplande werkzaamheden
In de Rijschoolstraat en Davidstraat wordt er volgende week een veilige verbinding gemaakt tussen de rijweg en de goot. Verder komt er een nieuwe laag asfalt. Hetzelfde doen we in een gedeelte van de Helshovenstraat, waar ook de betonnen verharding wordt gladgestreken.

De Rijschoolstraat, Davidstraat en Helshovenstraat zijn tijdens de duur van de werkzaamheden niet toegankelijk. Enkel ’s avonds (tussen 17.00 en 07.00 uur) is er plaatselijk verkeer mogelijk. Voor de Rijschoolstraat wordt er een omleiding ingelegd via de Stationsstraat en Prins Albertlaan. De wegomlegging voor de Davidstraat verloopt langs de Kruisstraat, Waalstraat en Bornstraat. Bewoners van de Helshovenstraat kunnen hun woning bereiken via de Mettekovenstraat.