In het kader van de herinrichting van de Schepen Dejonghstraat en de Houtmarkt start Fluvius op maandag 8 juni met de nutswerkzaamheden.

De nutswerkzaamheden omvatten het vernieuwen/verplaatsen van alle nutsleidingen en maximaal verwijderen van de oude leidingen. Dit omvat werken aan gas, elektriciteit, teledistributie, water en glasvezel.

De nutswerkzaamheden verlopen grofweg in volgende (deel)fases. Er wordt gewerkt vanaf de Luikerstraat richting Houtmarkt:

 • FASE 1: Nutswerkzaamheden Schepen Dejonghstraat, wegvak vanaf kruispunt Luikerstraat t.e.m. kruispunt Ridderstraat/Ber Joeckpad:
  fase 1a: zijde even huisnummers
  fase 1b: zijde oneven huisnummers
 • FASE 2: Nutswerkzaamheden Schepen Dejonghstraat, wegvak vanaf kruispunt kruispunt Ridderstraat/Ber Joeckpad tot Houtmarkt, en Houtmarkt
  fase 2a: zijde even huisnummers
  fase 2b: zijde oneven huisnummers
  fase 2c: Houtmarkt

Timing van de nutswerkzaamheden

Volgende globale timing werd uitgezet voor het uitvoeren van de nutswerkzaamheden:

 • 8 juni – 1 sept 2020: Schepen Dejonghstraat fase 1a EVEN zijde
 • 1 sept 2020 – 22 okt. 2020: Schepen Dejonghstraat fase 1b ONEVEN zijde
 • 22 okt. 2020 – 18 dec. 2020: Schepen Dejonghstraat fase 2a EVEN zijde
 • 4 jan. 2021 – 12 feb. 2021: Schepen Dejonghstraat fase 2b ONEVEN zijde
 • 12 feb. 2021 – 15 mrt 2021: Houtmarkt fase 2c

Na uitvoering van de nutswerkzaamheden zullen aansluitend in het voorjaar van 2021 de riolerings- en wegeniswerken starten.

Verloop nutswerkzaamheden fase 1
We zoomen graag in detail in op de eerste fase, de nutswerkzaamheden in de Schepen Dejonghstraat, wegvak vanaf kruispunt Luikerstraat t.e.m. kruispunt Ridderstraat/Ber Joeckpad.

Hoe verlopen deze werken?
Onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden wordt op maandag 8 juni 2020 gestart met het vernieuwen/verplaatsen van alle nutsleidingen en maximaal verwijderen van de oude leidingen.

Hierbij wordt eerst gewerkt aan de zijde van de even huisnummers, vertrekkende vanaf de Luikerstraat.

Bij het uitvoeren van deze werken wordt eerst een sleuf gegraven in het voetpad over de lengte van meerdere woningen voor het aanleggen van de hoofdleidingen. Als de hoofdleidingen zijn aangelegd, wordt elke woning aangesloten op deze hoofdleidingen (= huisaansluitingen).

Zijn de woningen nog toegankelijk?
Bij de uitvoering van deze werken wordt er enkel gewerkt in de voetpaden gewerkt. De woningen blijven dus steeds te voet toegankelijk. Indien er een garage/inrit aanwezig is, kunnen bewoners deze op het moment dat er vlak voor de woning gewerkt wordt, niet gebruiken.

Tijdens de werkuren wordt er om een vlotte en veilige uitvoering van de geplande werken te garanderen,  gevraagd om wagens buiten de werfzone te plaatsen. Buiten de werkuren en in het weekend wordt de werfzone zo beperkt mogelijk afgebakend om het parkeren op de rijweg daar waar mogelijk toe te laten.

Om een goede toegankelijkheid na het uitvoeren van de nutswerkzaamheden te garanderen worden de voetpaden tijdelijk hersteld in mager beton.

Is de straat school nog bereikbaarheid met de auto?
Ter hoogte van de werkzone zullen de parkeerstroken tijdelijk opgeheven worden. Op die manier kan het werfverkeer zich opstellen naast de werkzone om de werken uit te voeren en zal tegelijkertijd de doorgang voor het fiets- en autoverkeer in deze zone gegarandeerd blijven.

De huidige verkeersregeling blijft met andere woorden behouden tijdens de eerste fase van de nutswerkzaamheden en dit tot eind oktober.

Hoe verloopt de afvalophaling?
Tijdens  deze werkzaamheden verloopt de afvalophaling zoals gewoonlijk.

Contactgegevens
Voor bijkomende vragen/meldingen kan je contact opnemen via:

 • werfcoördinator nutsmaatschappijen (piloot): Fluvius
 • Roy Boucher, 0496 59 79 85 – boucher@fluvius.be
 • aannemer nutswerkzaamheden – verantwoordelijke signalisatie: Swennen Vandebroek
 • Frank Swennen (projectleider), 0477 31 32 70 – swennen@swennen-nv.be
 • opvolging stad Sint-Truiden:
 • dienst Nutsvoorzieningen Jean-Pierre Claus, 0498 93 90 35 – jean-pierre.claus@sint-truiden.be
 • dienst Infrastructuur 011 70 14 61 – infrastructuurwerken@sint-truiden.be
 • dringende oproepen:
 • gasgeur: 0800 65 0 65
 • storingen en defecten: 078 35 35 00