In overleg met het stadsbestuur en Fluvius heeft aannemer Willemen besloten om de eerder stilgelegde werkzaamheden te hervatten vanaf maandag 20 april 2020.

De opstart zal gebeuren rekening houdend met de maatregelen die van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn met alle partijen besproken. De naleving van deze maatregelen zal strikt gecontroleerd worden.

Op maandag 20 april zullen de werkzaamheden opnieuw starten. In eerste instantie wordt verder gewerkt met de bestrating van het Trudoplein en de Diesterstraat. Aansluitend zal verder gewerkt worden aan aanleg van de Groenmarkt en de Plankstraat.