Vanaf maandag 1 maart starten de wegwerkzaamheden in de Overbroekstraat. Dit houdt in dat in de eerste week de bestaande wegenis zal opgebroken worden.

Vervolgens zullen er in bepaalde delen waterkerende betonpalen geboord worden. In deze zone zal het onmogelijk zijn gedurende 2-3 weken om met de wagen tot aan de woning te raken (de zone kan je bekijken op het bijgevoegd plannetje).

Eens deze waterkering voltooid, wordt gestart met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel. We proberen hierbij uiteraard de hinder tot een minimum te beperken. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er af en toe een moeilijke of beperkte doorgang zal zijn.

Dit project omvat de volgende werkzaamheden;
– Het opbreken van rijwegen en lijnvormige elementen;
– Het aansluiten van huishoudelijke regenwaterafvoeren en slokkers op het RWA-stelsel;
– Het aansluiten van huishoudelijke vuilwaterafvoeren op het DWA-stelsel;
– Het bouwen van kopmuren in grachten;
– Grondwerken;
– Het profileren van grachten;
– Het realiseren van een bufferbekken;
– Het realiseren van een erosiedam;
– Het realiseren van een aansluiting op een gecategoriseerde waterloop;
– Het aanleggen van DWA-riolering in open sleuf;
– Het aanleggen van RWA-riolering in open sleuf;
– Het plaatsen van damplanken;
– Het aanleggen van rijwegen in asfaltverharding;
– Het aanleggen van betonnen lijnvormige elementen

Voor meer informatie over de werken kan je terecht bij werfleider Joris Billen op het nummer 0495 29 52 03 of via joris@superbeton.be