Vanaf maandag 8 augustus krijgt Melveren-Centrum een stevige opknapbeurt. De plantengaten worden gedicht, waarna de rijbaan over de gehele lengte een nieuwe bestrijkingslaag krijgt. Voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker worden ook de fietspaden vernieuwd en komen er elementen die de fietszone afzonderen van de rijstrook. De werkzaamheden zullen bij gunstig weer zo’n twee maanden duren.

Plantengaten dichten
In een eerste fase worden de 102 plantengaten tussen de rijweg en de fietspaden gedicht. Daarin stonden voorheen bomen, die om meerdere redenen moesten worden weggehaald. In plaats van het doorgaand verkeer te vertragen, zorgden ze in tegendeel net voor meer hinder. Heel wat bomen werden omver gereden, waarna de grond ook begon te verzakken.

Om het parcours van de Grote Prijs Tim Wellens niet te hinderen, wordt er eerst gewerkt in het gedeelte tussen het kruispunt met de Bornedries en het kruispunt met de Engelbamp. Hierna schuiven de werken verder op in de richting van de rotonde aan de Hasseltsesteenweg.

Herstellingen aan rijbaan
In een volgend stadium krijgt ook de beschadigde rijweg een grondige opknapbeurt. Het wegdek wordt plaatselijk hersteld, waarna er over de volledige lengte een nieuwe toplaag in asfalt komt. Ten slotte worden op bepaalde plaatsen langs de rijbaan nieuwe watergreppels aangelegd.

Veiligheid zwakke weggebruiker
Voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker geven we bovendien de fietspaden een nieuwe bestrijkingslaag. Daarnaast komen er elementen die de rijbaan van de fietsstrook scheiden.

De werkzaamheden in Melveren-Centrum zullen bij gunstige weersomstandigheden ongeveer twee maanden in beslag nemen. Om de verkeersafwikkeling te garanderen, is één van beide rijstroken steeds berijdbaar.

In een volgende stap zorgen we nog voor een veiligere voetgangers- en fietsoversteekplaats aan het kruispunt met de Schoolstraat en Sint-Godfriedstraat.