Parkeren

 • De parkeerplaatsen verminderen, waar kan/mag ik nu parkeren?

Parkeren kan in de aansluitende straten en op de parking van de Veemarkt.

Je kan als bewoner van de Schepen Dejonghstraat, Houtmarkt en omliggende straten er ook voor kiezen om een bewonerskaart aan te kopen. Deze kaart laat dan toe om ongelimiteerd (met uitzondering van de shop & go plaatsen) te parkeren in de oranje betaalzone  (zie parkeerplan).

Per adres kan je in totaal 2 bewonerskaarten aankopen. Je hebt de keuze tussen een bewonerskaart voor 6 maanden of voor 1 jaar. Indien de bewonerskaart voor het verstrijken van de geldigheidsperiode wordt ingeleverd zal het verschil terugbetaald worden.

Opgelet! De bewonerskaart geeft geen garantie op een vrije parkeerplaats. Het openbaar domein mag door iedereen gebruikt worden maar de gebruikers dienen zich wel te houden aan de regels.

Volgende tarieven zijn van toepassing:

Tarieven 1ste bewonerskaart:

 • 6 maanden = € 37,50
 • 1 jaar = € 75,00

Tarieven 2de bewonerskaart:

 • 6 maanden = € 100,00
 • 1 jaar = 200,00

De medewerkers van de Parkeerwinkel van de stad Sint-Truiden (Minderbroedersstraat 29 – 011 87 28 82 –  parkeerwinkel@sint-truiden.be ) helpen je graag verder met het aanvragen en verlengen van de bewonerskaart.

De aanvrager dient voor het aanvragen/verlengen van de volgende mee te brengen naar de Parkeerwinkel:

 1. inschrijvingsbewijs van de wagen
 2. identiteitskaart
 3. eventueel attest/bewijs van eigenaar van de wagen (indien de wagen niet ingeschreven staat onder uw naam)
 4. attest aanvraag woonstaanpassing indien uw domicilie adres nog niet gewijzigd werd

Indien je een gegarandeerde parkeerplaats wenst kan je er ook voor kiezen om een private parkeerplaats te huren/te kopen.

 

 • Waar kan ik parkeren tijdens de werken?

Om een vlotte en veilige uitvoering van de geplande werken te garanderen zal er per fase een parkeerverbod worden ingesteld. Wagens moeten buiten de werfzone geplaatst worden.

Parkeren kan in de aansluitende straten rekening houdend met het geldend parkeerregime en op de parking van de Veemarkt.

Sommige garages zullen tijdens één of meerdere fasen van de geplande werken mogelijk niet meer bereikbaar en/of toegankelijk zijn. Wie een vergunde parkeerplaats of garage huurt of in eigendom heeft binnen de werfzone kan een voorbehouden parkeerplaats op de parking van de Veemarkt aanvragen. Dat kan door contact op te nemen met de medewerkers van de Parkeerwinkel van de stad Sint-Truiden om een gepersonaliseerde parkeerkaart af te halen (Minderbroedersstraat 29 – 011 87 28 82 –  parkeerwinkel@sint-truiden.be ). De aanvrager dient het inschrijvingsbewijs van zijn/haar voertuig mee te nemen en in geval van huur een kopie van overeenkomst/contract voor te leggen.

Als je in een paarse, oranje of blauwe betaalzone (zie parkeerplan) woont kan je steeds een bewonerskaart aanvragen. Deze kaart laat dan toe om ongelimiteerd (met uitzondering van de shop & go plaatsen) te parkeren in de oranje betaalzone of blauwe zone afhankelijk van je woonplaats.

Per adres kan je in totaal 2 bewonerskaarten aankopen. Je hebt de keuze tussen een bewonerskaart voor 6 maanden of voor 1 jaar. Indien de bewonerskaart voor het verstrijken van de geldigheidsperiode wordt ingeleverd zal het verschil terugbetaald worden.

Volgende tarieven zijn van toepassing:

Tarieven 1ste bewonerskaart:

 • 6 maanden = € 37,50
 • 1 jaar = € 75,00

Tarieven 2de bewonerskaart:

 • 6 maanden = € 100,00
 • 1 jaar = 200,00

Zo is het dus ook mogelijk om als inwoner van de Schepen Dejonghstraat, Houtmarkt en omliggende straten (= straten in de oranje zone) om een bewonerskaart aan te vragen voor de periode van de werken.

Opgelet! De bewonerskaart geeft geen garantie op een vrije parkeerplaats. Het openbaar domein mag door iedereen gebruikt worden maar de gebruikers dienen zich wel te houden aan de regels.

De medewerkers van de Parkeerwinkel van de stad Sint-Truiden (Minderbroedersstraat 29 – 011 87 28 82 –  parkeerwinkel@sint-truiden.be ) helpen je graag verder met het aanvragen en verlengen van de bewonerskaart.

De aanvrager dient voor het aanvragen/verlengen van de volgende mee te brengen naar de Parkeerwinkel:

 1. inschrijvingsbewijs van de wagen
 2. identiteitskaart
 3. eventueel attest/bewijs van eigenaar van de wagen (indien de wagen niet ingeschreven staat onder uw naam)
 4. attest aanvraag woonstaanpassing indien uw domicilie adres nog niet gewijzigd werd


Ontwerp

 • Hoe zullen de Houtmarkt en de Schepen Dejonghstraat eruit zien na de herinrichting?

De herinrichting gaat uit van:

 • het toebedelen van de benodigde comfortabele ruimte voor de zachte weggebruikers en het maximaal uitschakelen van conflicten tussen de verschillende verkeersdeelnemers
 • doorwaadbaarheid en oversteekbaarheid garanderen met aandacht voor de noodzakelijke blindegeleidevoorzieningen
 • het maximaal ‘vergroenen’ en ontharden van het openbaar domein
 • het creëren van volwaardige, kwalitatieve, groene rustpunten op de Houtmarkt en ter hoogte van het kruispunt Schepen Dejonghstraat x Ridderstraat/Bèr Joekpad
 • ruimte voor kwalitatief groen

 

 • Wat houdt de ‘vergroening’ van de Houtmarkt en de Schepen Dejonghstraat in?

Bij de herinrichting werden de bestaande bomen werden geëvalueerd door de Groendienst en nieuwe bomen werden ingeplant rekening houdend met het goedgekeurde bomenplan.

Bij herinrichting resulteert dit in een totaal van 29 bomen in dit project, nl.:

 • 5 bomen te verwijderen:
  • 1 boom 2de orde thv Houtmarkt 21a
  • 1 boom 2de orde thv Schepen Dejonghstraat 27
  • 1 boom 2de orde thv Schepen Dejonghstraat 33
  • 1 boom 2de orde thv Schepen Dejonghstraat 39
  • 1 boom 2de orde thv Schepen Dejonghstraat 49
 • 2 bomen te behouden:
  • 2 bomen (Carpinus betulus – gewone haagbeuk) thv kruispunt Schepen Dejonghstraat x Ridderstraat/Bèr Joekpad
 • 27 bomen nieuw aan te planten:
  • 3 bomen (1 x Sophora japonica – honingboom / 1 x Quercus coccinea ‘Splendens’ – scharlaken eik / 1 x Liriodendron tulipifera – tulpenboom) op de Houtmarkt
  • 19 bomen (Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’ – amberboom, beheer als zuilvorm) in de Schepen Dejonghstraat
  • 1 boom (Cercidiphyllum japonicum – judasboom) thv kruispunt Luikerstraat x Schepen Dejonghstraat
  • 4 bomen (Ulmus x hollandica ‘Wredei’) thv Schepen Dejonghstraat 37-41

Het ‘schaamgroen’ maakt plaats voor volwaardige groenvakken. Dit groen zorgt niet alleen en voor een aangename groene woonstraat maar ook voor de noodzakelijke onverharde (adem)ruimte aan de voet van bestaande en nieuwe bomen en het minimaliseren van ongewenst parkeergedrag ten nadele van de zachte weggebruiker.

Bij de keuze van de beplanting werd er speciaal aandacht geschonken aan het uitkiezen van planten die gekend zijn als dracht-/bijenplanten. De borders bestaan enkel uit een combinatie van vaste planten en heesters, nl. siergrassen (Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ en Hakonechloa macra), saliesoorten (Salvia nemorosa ‘Mainacht’ en Salvia nemorosa ‘Rose Queen’), zonnehoed (Echinacea purpurea ‘White Swan’), zeeuws knoopje (Astrantia major), hortensia’s (Hydrangea paniculata ‘Little Lime’ en Hydrangea serrata ‘Bluebird’), herfstanemoon (Anemone hybrida ‘Königin Charlotte’) en ezelsoor (Stachys byzantina).

Inname openbaar domein

 • Tijdens de periode van de werken heb ik een verhuis, verbouwing of levering gepland, wat nu?

Indien er voor de geplande verhuis, verbouwing of levering een inname openbaar domein noodzakelijk is in de werkzone neem je rechtstreeks contact op met de werftoezichter van het project ‘Riolerings- en wegeniswerken Schepen Dejonghstraat-Houtmarkt’, Jeroen Goossens (jeroen.goossens@sint-truiden.be of info.infrastructuurwerken@sint-truiden.be ).

Indien er voor de geplande verhuis, verbouwing of levering een inname openbaar domein noodzakelijk is buiten de werkzone vraag je een inname openbaar domein aan via de site van de stad Sint-Truiden:

 1. Je vraagt de vergunning minstens 10 werkdagen op voorhand aan via https://www.sint-truiden.be/inname-openbaar-domein
 2. je ontvangt een mail met uitnodiging tot betaling na behandeling en goedkeuring van je aanvraag
 3. je voert de betalingen van de inname online uit

Opgelet! indien je niet betaalt of niet tijdig betaalt (minimum twee werkdagen voor de datum van de inname) heb je geen vergunning voor een inname van het openbaar domein!

 1. je ontvangt jouw vergunning en de factuur automatisch na de online betaling
 2. de stadsdiensten brengen de nodige signalisatieborden minstens 2 werkdagen voor de datum van de inname zelf ter plaatse
 3. jijzelf zet de aangeleverde signalisatieborden minimum 24 uur voor de start van de inname uit
 4. na de inname plaats je de signalisatie aan de kant
 5. de stadsdiensten halen de signalisatieborden de eerstvolgende werkdag na het einde van de goedgekeurde inname weer op
 6. Indien je je aanvraag wenst te verlengen doe je dit minstens 2 werkdagen voor de einddatum van de goedgekeurde inname

 

Rioleringswerken en afkoppelen op eigen terrein

 • Wat is het nut van een gescheiden rioleringsstelsel?

Een gemengd rioleringsstelsel kent heel wat nadelen:

 • Bij extreem regenweer heeft een gemengd stelsel moeite om al het water te verwerken. Het overtollige water wordt dan automatisch op de dichtstbijzijnde waterloop geloosd. Hierdoor geraakt deze waterloop vervuild. In het ergste geval stroomt het met afvalwater gemengde regenwater uit de riool en creëert het geur- en wateroverlast.
 • Bij een gemengd stelsel krijgt het regenwater de kans niet om ter plaatse in de bodem te dringen. Het wordt immers meteen via de riolering afgevoerd. Hierdoor geraakt de grondwatertafel moeilijk aangevuld en dreigt verdroging van de bodem.
 • Hoe vuiler het water, hoe beter een zuiveringsinstallatie werkt. In een gemengd stelsel geraakt het afvalwater verdund met regenwater. Hierdoor verloopt het zuiveringsproces niet optimaal.

Een gescheiden rioleringsstelsel:

 • Verkleint de kans op overstromingen.
 • Biedt, als er voor de afvoer van regenwater met baangrachten wordt gewerkt, de mogelijkheid om het regenwater plaatselijk te laten infiltreren.
 • voert afvalwater afzonderlijk af naar een zuiveringsstation waar het optimaal kan worden gezuiverd

 

 • Er wordt in mijn straat gescheiden riolering aangelegd. Wat wordt er van mij verwacht?

Tijdens de aanleg van de gescheiden riolering wordt op de rooilijn (grens met het openbaar domein) voor elke woning één aansluitputje voor afvalwater en één voor regenwater voorzien. Als bewoner moet je de riolering van jouw woning hierop gescheiden aansluiten. Dit wil zeggen dat ook jij je regenwater en afvalwater moet splitsen of ‘afkoppelen’, waarbij je al jouw regenwaterafvoer aansluit op het putje voor regenwater en jouw vuilwaterafvoer op dat voor afvalwater.

Werd je woning recent gebouwd? Dan loopt je afval- en regenwater al gescheiden van elkaar richting de riolering.

 • Moet ik op de nieuwe gescheiden riolering aansluiten en mijn eigen regen- en afvalwater afkoppelen?

Ja! Iedereen moet verplicht aansluiten op de nieuwe riolering en zijn afval- en regenwater van elkaar scheiden. Wie dit niet doet, begaat een milieuovertreding (Vlarem II-wetgeving). Hierop staan boetes.

Enkel de bewoners van rijwoningen waar de riolering volledig onder de vloer loopt, kunnen vrijgesteld worden van het afkoppelen.

 • Bij wie kan ik terecht voor professioneel advies over hoe ik mijn afkoppelingswerken het beste aanpak?

Bij alle rioleringswerken kunnen bewoners GRATIS een beroep doen op een afkoppelingsdeskundige aangesteld door rioolbeheerder Fluvius. Tijdens de uitvoering van de werken zal de afkoppelingdeskundige langskomen bij alle panden die afgekoppeld moeten worden.

Deze geeft niet enkel advies over de beste werkwijze en materialen. Hij brengt ook de nieuwe situatie mee in kaart en verzamelt alle premie-aanvragen.

 • Wanneer moet ik de afkoppelingswerken uitvoeren?

Zo’n half jaar na de aanleg van de gescheiden riolering op het openbaar domein, voert Fluvius bij elke omliggende woning een keuring uit. Die moet uitwijzen of overal het regen- en afvalwater correct werd gescheiden. Tot de datum van de controle heb je de tijd om de afkoppelingswerken uit te voeren.

 • Mag ik mijn afval- en regenwater zelf splitsen of moet ik hiervoor een aannemer onder de arm nemen?

Je mag de afkoppelingswerken ook zelf uitvoeren. Neem wel steeds foto’s van de nieuwe situatie en maakt een schets van de ligging van de buizen. Beiden heb je nodig om een premie-aanvraag bij Fluvius in te dienen.

 • Worden mijn afkoppelingswerken gecontroleerd?

Ja, er vindt steeds een verplichte keuring van de afkoppelingswerken op je terrein plaats. Hierbij wordt o.a. rook in jouw riolering geblazen. Op deze manier wordt nagegaan of iedereen wel effectief heeft afgekoppeld en de afkoppeling correct gebeurde.

Kosten en premies

 • Hoeveel gaan de afkoppelingswerken me kosten?

De kostprijs van de afkoppelingswerken is afhankelijk van verschillende factoren: soort verharding in de voortuin, afstand van de woning tot het openbaar domein, hoeveelheid leidingen die moeten worden samengebracht … Om de omwonenden te helpen bij het inschatten van de impact van de aanpassingswerken stelt Fluvius gratis een afkoppelingsdeskundige ter beschikking.

 • Kan ik aanspraak maken op bepaalde premies als ik afkoppel?

Voor afkoppelingswerken voorziet Fluvius een tegemoetkoming van maximum € 400. Nieuwbouw valt buiten de regeling. Daar was afkoppelen verplicht bij de bouw van de woning.

Deze premie bestaat uit 2 delen: een forfaitair bedrag van € 200 voor de werken en een premie van maximum € 200 voor bewezen onkosten (dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen). Meer info over deze en andere subsidies vind je op de website van Fluvius  onder het punt ‘Hemelwater en riolering’.

Sinds 27/11/2020 keurde de gemeenteraad de premie ‘duurzaam opvangen en afkoppeling van hemelwater’ goed.

Deze premie houdt het uitkeren van een aanvullende premie door de stad Sint-Truiden in, bovenop de premie van Fluvius in. Dit geldt niet enkel voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem op privaat domein maar ook voor het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie en het aanbrengen van een infiltratievoorziening.

Alle Informatie over deze aanvullende premies vind je terug op de site van de stad Sint-Truiden.