Extra signalisatieborden zetten de nieuwe verkeerssituatie aan de stationsomgeving duidelijker in de verf. Sinds enkele maanden is de stationsparking met de wagen namelijk niet meer bereikbaar via het stationsplein. De parking in- en uitrijden gebeurt langs de Tiensesteenweg.

Als je op de Prins Albertlaan in de richting van het station rijdt, word je nu verplicht – linksaf – de Stationsstraat binnengeloodst. Dat verhindert dat er verderop conflictsituaties ontstaan. Kom je uit de Gazometerstraat, dan moet je aan het kruispunt met de stationsparking rechtdoor. Een bijkomend signalisatiebord weerhoudt dat je afslaat naar de stationsparking.

Zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers) kunnen de stationsparking wel nog bereiken via het stationsplein. Voor bussen van De Lijn geldt een afzonderlijke verkeersregeling. Indien hun rijroute het vereist, kunnen ze het traject langs de stationsparking blijven gebruiken.