Op dinsdag 27 oktober is de Ursulinenstraat vanuit de Stapelstraat niet bereikbaar omwille van de doorsteek van nutsleidingen onder de rijweg.

De Ursulinenstraat is gedurende één dag doodlopend. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Het plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Gootstraat. De Beekstraat blijft wel steeds toegankelijk.