Van dinsdag 5 maart tot en met vrijdag 8 maart worden er ter hoogte van de Speelhoflaan private werkzaamheden uitgevoerd. Dat zal in die periode enige verkeershinder met zich meebrengen.

De Speelhoflaan blijft gedeeltelijk bereikbaar. Er worden tijdelijke verkeerslichten opgesteld, zodat het verkeer beurtelings van de ene naar de andere richting kan rijden. Als alles goed verloopt, wordt de Speelhoflaan vrijdagavond 8 maart weer in beide rijrichtingen opengesteld.