Op donderdag 12 en vrijdag 13 november wordt er een doorsteek gemaakt tussen de horecazaak ‘Old Tom’ en de winkel op de hoek (‘Damart’) voor de overschakeling van de nutsleidingen. 

Hierdoor is de verbinding tussen het Minderbroedersplein en de Grote Markt twee dagen onderbroken en dienen voetgangers om te lopen via de Clockemstraat. De vrije doorgang rondom de Grote Markt is wel steeds gegarandeerd.

Daarnaast is de Ursulinenstraat nog de hele week doodlopend ter hoogte van de Stapelstraat, en dus enkel toegankelijk voor aangelanden en lokale bediening. De komende weken worden de oude nutsleidingen in de Stapelstraat verwijderd en verder vervangen door nieuwe exemplaren.